Disclaimer

Bij genetische testen kunnen onbekende of nieuwe mutaties in het genoom van het dier invloed hebben op het resultaat. Afname van het sample speelt ook een grote rol in de accuraatheid van de test, dus volgt u de afname instructies alstublieft goed.

Anigen aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website en/of de testresultaten. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de genetische tests zorgvuldig ontwikkeld. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie of resultaten. Alle testresultaten zijn vertrouwelijk en toegang tot de resultaten is beperkt tot de individuen bekend op de desbetreffende account/order.