Algemene voorwaarden Anigen

Je dient bij het interpreteren van dit rapport rekening te houden met de volgende aannames die de toepassing voor jou kunnen beïnvloeden.

Als er vanuit een paraveterinair, dierenarts en/of specialist er ander advies is gegeven die haaks staat op de rapportage, raden wij aan altijd het advies van de paraveterinair, dierenarts en/of specialist te volgen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de adviezen in dit rapport niet op moet volgen.

Indien je op enig moment niet zeker weet wat voor uw situatie het beste is, raadpleeg dan een dierenarts, of een specialist.

Verantwoordelijkheid  & Aansprakelijkheid
Het rapport dat voor je ligt is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld door experts. Maar Omnigen BV, haar dochteronderneming Anigen BV en haar medewerkers, dragen geen verantwoordelijkheid voor uw eigen acties en de gevolgen naar aanleiding van het rapport.Omnigen B.V., haar dochteronderneming Anigen B.V., haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortkomen uit het opvolgen van uitslagen dan wel adviezen uit het genetisch onderzoek.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat onder meer, maar is niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van data, persoonlijke gevolgschade, blessure, direct of indirecte schade aan derden of het bezit van derden of aansprakelijkheden jegens derden. Bovenstaande verklaring doet op geen enkele wijze afbreuk aan jouw rechten als consument. En geen van bovenstaande behouden, verminderen aansprakelijkheid in het geval van opzettelijke fraude.